Gyógyító munka közelről

A kép illusztráció

           Bevezető.

 Mozgásszervi problémáim miatt  egy nagy múltú, patinás budai gyógyintézetben töltöttem egy hónapot, ahol különböző fizioterápiás gyógykezelésekben volt részem.

 Szobatársam, névtársam- egy szépséges virágnév mindkettőnk keresztneve- sokadik alkalommal tölt ebben az intézményben, de több más gyógyintézetben is néhány hetet gyógyító, erősítő kúrákkal.  Ibolya gyermekkorában a rettegett Heine-Medin kórt kapta meg, amely egész életét befolyásolta.

 A hosszú estéken életének sok nehézségéről, de szépségéről is beszélgettünk. Elmesélte, hogy gyerekkora nagy részét a Heine-Medin Kórházban töltötte, sokáig ágyban fekve, sok hasonló társsal együtt.  Itt a kezelése hosszú éveken át tartott, de szerencsésen felépült annyira, hogy bekerülhetett az oktatási intézményekbe.  Sok segítséget kapott a szüleitől, családjától, jóemberektől és sok egészségügyben dolgozó szakembertől. Főiskolát végzett, családot alapított, ma már unokái., sőt dédunokája van. ( Életéről részletesen olvasható a Publika honlap Élet-Képes Példatár rovatban Beszélgetés Ibolyával címen)

Most, hogy egy hónapig együtt voltunk ebben a gyógyintézetben a napi gyógykezelések megbeszélésével sok időt töltöttünk, mindketten sokféle kezelésben részesültünk. Nap, mint nap kicseréltük a tapasztalatokat, mennyit javultak a panaszaink..

 A színfalak mögött.

Az egy hónapos együttlét alatt a saját bajainkon kívül természetesen sokat foglalkoztatott minket a gyógyintézet működése is.  Szobatársam évtizedes tapasztalatai igen sokrétűek, ilyenformán ő sok dologról árnyaltabban tudott beszélni.  Nekem kevesebb tapasztalatom van, így kettőnk észrevételeit együtt remélhetőleg elfogultság nélkül tudjuk közreadni.

Beszélgettünk arról, hogy az egyes gyógykezelési módoknak milyen hatását észleljük, a körülöttünk zajló események hogyan befolyásolnak bennünket,

Természetesen  érdekeltek a többi beteg problémái is, hogyan haladnak a gyógyulásban. Éreztük, láttuk az orvosok, ápoló nővérek, gyógykezelők fáradhatatlan tevékenységét, soha nem lankadó nap, mint napismétlődő munkájukat, gondoskodásukat a betegekről.

Amikor alkalom nyílt rá beszélgettünk a nővérekkel, az elektromos kezeléseket végző szakemberekkel, gyógytornászokkal. Érdekelt a véleményük a szakma látható, vagy láthatatlan nehézségeiről is, amelyek nehezítik a munkájukat és azokról a biztató erőkről is, amelyek megkönnyítik a tevékenységüket

Az ápoló nővérekkel beszélgettünk a konkrét bajainkon kívül arról is, hogyan tudják a nehéz feladatukat ellátni, összeegyeztetni a magánéletet a szolgálattal.

Egy kicsit beláthattunk a színfalak mögé.

Amennyire lehetséges szeretnénk bemutatni, amit észleltünk, a benyomásainkat, véleményünket megismertetni szélesebb közönséggel is. Azokkal is, akik nem betegek, vagy csak kisebb érintkezésük van az egészségügyi folyamatokkal, kórházakkal.  És azokkal is, akik csak a hiányosságokat tudják sorolni az egészségüggyel kapcsolatban, sokszor nagyon is eltúlozva. Többször hallottunk az egészségüggyel kapcsolatos elmarasztaló véleményeket olyan emberektől is, akiknek alig vannak személyes ismereteik a gyógyintézetek munkájáról, a tárgyi, személyi feltételek nehézségeiről.  A sajtóban is megjelennek általánosító, riogató írások az egészségügy állapotával kapcsolatban és alig lehet olvasni elismerő, dicsérő cikkeket. Ezért szeretnénk személyes ismereteinket ezúton közreadni, a tapasztaltakkal kapcsolatos elismerő, hálás véleményünket kifejezni

Erre a célra a Publika Magyar Könyvtári Kör Élet -Képes Példatár rovatát használjuk fel, cikkünk ott fog megjelenni.

Testi-lelki ápolás, gyógyítás.

A kisebb, rövidebb beszélgetések mellett sikerült az egyik ápolónővérrel részletesebb beszélgetést is lefolytatni.

Friderika nővér – (a beszélgető partnerek nem a saját nevükön szerepelnek)- volt az, aki szívesen beszélt hosszasabban hivatásáról, munkájáról. Azt is elmondta, hogy miért választotta ezt a nehéz, embert próbáló hivatást.

Kérdeztem: Mikor gondolt először arra, hogy az embereknek fog segíteni?

Valójában már gyerekkoromban a környezetem irányította az érdeklődésemet. Édesanyám, nagynéném hivatása- védőnő, orvos, nagy hatással volt rám. Tőlük láttam, ahogyan az embereknek segítettek a bajaikban, ez megragadott engem.

. A testvéremmel együtt már az iskolában eldöntöttük, hogy betegekkel akarunk foglalkozni, ezért továbbtanulásra az egészségügyi szakközépiskolát választottuk. Érettségi után én ebben az intézetben kezdtem dolgozni, ahol most is végzem a munkámat.  Emelt szintű szakképzésben is részesültem, ami nagyon szükséges ahhoz, hogy az új eszközöket, módszereket is értő módon alkalmazzuk a gyógyításban, ápolásban.

Mikor kezdődött ez a hivatás itt az intézetben?

Közel harminc éve dolgozom már szakápolóként. Közben azonban házasságot kötöttem, gyermekem született, de amint lehetett folytattam a munkámat.

Ez a szerteágazó tevékenységet, amit végezni kell a gyógyítás során, nyilván a közösség együttese végzi, mi az ápolónővér feladata?

A gyógyítás csapatmunka. Együttes csapatban dolgoznak orvosok, nővérek, gyógytornászok, betegszállító. Szinte családnak is felfogható olyan intenzív a kapcsolat a munkatársak között. Ha ez nincs meg, nincs szoros kapcsolat és együttműködés, akkora betegséghez nincs meg a kellő gyógyító erő

Minden esetben, nemcsak a betegséggel foglalkozunk, hanem a beteggel magával is.  Nagyon fontos, hogy törődjünk a beteg lelkiállapotával is. Ez a kapcsolat rengeteget számít. A gyógyítóknak- ápolóknak, orvosoknak szükségük van a betegek visszajelzésére. Nagyon fontos a kötődés, a beteg bizalma. Sokan vannak a visszajáró betegek, akik a fizikai gyógyítás mellett a lelki támogatást is értékelik.

Mi tartja meg a szakembert ezen a nehéz pályán?

A családi ösztönzésnek nagy a szerepe. De a személyes tényezők is nagyon fontosak, az érzékelés. Az én lányom például idegenkedett a fizikális jelenségektől, vértől stb. Nem tudta a hivatásomat követni.  Az indíttatás szükséges a pályához, de alkalmasság is kell.

Tőlem sokszor megkérdezik, hogy ilyen nehéz pályán hogy lehet ilyen sokáig kitartani. Valóban sok nehézséggel kell megküzdeni.

Jelenleg az egészségügynek nem kielégítő az anyagi ellátottsága, a javadalmazásokkal kapcsolatban is sok a kívánnivaló, de ha a betegségéből sikerül a beteget kigyógyítani megelégedettséget, sikerélményt okoz az orvosnak, ápolónak. A betegek hálája nagyon sokat ér. Van értelme dolgozni. Látni a felépülést, a műtét utáni állapot után a mosolyogva távozókat.

Mi most elég hosszú időt töltöttünk benn a kórházban, mondhatom, hogy előttünk betegek előtt is nyilvánvalóvá vált a gyógyítók összmunkája és az egymás támogatása. A betegek is sokfélék. Vannak  konfliktusok, amelyek egy kritikus beteg nem szabványos viselkedéséből következnek. Természetesen előfordul beteg, aki olyan ellátást kíván, amely csak magánklinikai szinten kapható.

Ezeket a konfliktusokat hogyan lehet elsimítani?

A betegekkel meg kell értetni, hogy minden folyamatnak megvan a maga rendje és helye, időbeosztás van és alkalmazkodni kell.

Azt is tapasztaltam, hogy olyan állapotban lévő beteget kellett gyógyítani, aki nem tudott az ágyból felkelni, úgyszólván járóképtelen volt. A nővérek úgy próbálták a higiénés folyamatokat elvégezni, hogy a legkevesebb fájdalmat okozzák. Nekem örömet okozott azt hallani amilyen szeretettel nyugtatták a beteget.                .

Hogyan sikerül ezt megoldani?

Ezeket a tevékenységeket közösen végezzük, a mosdatást, pelenkázást ketten, sőt néha hárman végezzük. Nagyon összehangoltan kell dolgozni. Közben a beteget is erősítani kell, hogy ne adja fel. Az ő lelkiereje is szükséges a talpra álláshoz. És amikor pár hét után feláll a beteg és hazamehet az otthonába az nem csak neki boldogság, hanem nekünk is öröm, sikerélmény.

Mi kell ahhoz, hogy az ápoló, gyógyító jól végezze a munkáját, ő honnan kap erőt, támogatást, megerősítést?

A családi háttér nagyon fontos, ahol ki lehet pihenni a fáradalmakat és testi – lelki támaszt nyújt az embernek.  Nagy szükség van arra, hogy a magánéletben pihenni és feltöltődni lehessen, ösztönözzön a további munkára. De vannak nehéz helyzetek, amikor pluszerőre van szükség.  A Covid járvány például szinte emberfeletti erőket kívánt meg a orvosoktól, ápolóktól. Sok beteget veszítettünk el, különösen az első szakaszban, amikor még nem voltak a vakcinák. ami külön lelki megterhelést jelentett. Ugyanakkor a járványszabályok is különleges terhet róttak ránk, gondoljunk csak arra a védőöltözékre, amit egész idő alatt viselni kellett.

A család, a környezet támogatásán, megerősítésén kívül mi az, ami még segítségére van a beteggyógyítónak? Lelki beszélgetések, közösségek, olvasmányok?

Én a betegektől kapott visszajelzéseket említeném meg elsőnek. Nagy élmény, öröm, amikor a beteg azt, mondja, „Nővér soha nem fogom elfelejteni, hogy segített ki engem a bajból, bánatból.”

Természetesen az egészségügyi dolgozók csoportjait is meg kell említenem. Sok csoportos összejövetelre nyílik lehetőség, ahol a közös problémákat, tapasztalatokat meg lehet beszélni. Ilyen megbeszélések az intézményen belül is vannak, és az nagyon sokat számít. Az intézmény vezetői is tartanak megbeszéléseket egy-egy különleges, nehéz eset megvitatására.

A gyógyítás/gyógyulás folyamatáról az orvosok, ápolók naponta kapnak visszajelzést. Naponta van orvosi vizit, amelyen az osztályos orvos  a vezető nővérrel megvizsgálja a beteget, ellenőrzi a kezeléseket, gyógyszereket, meghallgatja a betegek véleményét, kívánságait, rendelkezik a további kezelésekről.

Rendszerint hetenként van ú. n. nagyvizit, amikor az osztályt vezető főorvos, a kezelő orvos, főnővér, vezető gyógytornász végig látogatja a betegeket, ellenőrzik a gyógyulásuk állapotát és javítják a kezelési előírásokat, vagy folytatást rendelnek tovább. Ez mindig nagy hatással van a betegekre, megnyugtatónak tartják az alapos vizsgálatot, ellenőrzést.

Ezt az alaposságot magam is tapasztaltam. Az egyik nagyvizitnél például a főorvos-asszony olyan részletekbe menően kérdezte a beteget még egy gyógyászati segédeszközről is – hogy sikerült a beszerzése, mi a véleménye róla a használatban- hogy elismeréssel adóztam a körültekintő alaposságának

Én nagyra értékelem azt az összhangot, amit a csapat működése során tapasztalok. Lehet, hogy vannak ellentétek, viták, hiszen emberek dolgoznak a csapatban, de ez nem képez akadályt az össz-műveletben, a gyógyításban. Jó lenne, ha minden beteg gondolna arra, mennyi munka, lelkierő adódik össze a gyógyulásának érdekében.

 Az egészségügy az országos felső vezető szintjén is nagy figyelmet, ha szabad így fogalmazni sosem elegendő figyelmet érdemel. Az egészség megléte, vagy helyreállítása a legfontosabb az ember számára, ha egészség van, minden van a szólásmondás szerint

Szóba kell hozni az utánpótlást. Kellenek a fiatalok, de nagyon nehezen vállalkoznak erre a nehéz és fáradtságos munkára. Pedig utánpótlás szükséges, ezt meg kell oldani. A hivatástudat felkeltése nagyon fontos, de az anyagi megbecsülés is nélkülözhetetlen. A fiataloknak látni kell a jövőjüket. hogyan boldogulnak, hogyan tudnak családot alapítani, gyerekeket nevelni.

Jelenleg azt látják, hogy két- három munkahelye van egy egészségügyi dolgozónak, hogy a megélhetését kellő szinten biztosíthassa. Ezen változtatni kell és ehhez társadalmi összefogás szükséges.

Egyetértek a véleményével, nagyon köszönöm, hogy megosztotta velünk értékes tapasztalatait, elgondolásait.

A fizioterápiás eszközök, műveletek

A gyógyításban kiemelkedő szerepük van a fizioterápiás kezeléseknek, a szóban lévő intézményben ezeknek a széles skáláját alkalmazzák.

Néhány szót a fizioterápiáról (az Elméleti és gyakorlati fizioterápia című szakkönyv alapján.)

A fizioterápia kifejezés a görög „füzosz” szóból ered, melynek jelentése: természet. Feladata a betegségek megelőzése, gyógyítása, rehabilitációja, ezáltal a funkcionális képességek szinten tartása, helyreállítása. A fizioterápia az orvosi terápia legősibb ága, egy tág fogalomkör, amely a természet energiáit, elsősorban fizikai energiákat használ a gyógykezeléshez. A fizikoterápia ezen belül egy szűkebb fogalom, a terápiának az az ága, amely mesterséges energiákat használ fel a gyógyításra.

Az alkalmazott energia szerint ismeretes: elektro-, fotó-, hidro-, termo- és mechanoterápia. A mechanoterápia részei: ultrahang kezelés, masszázs, gyógytorna.

A fizioterápia a fizikoterápia mellett, magába foglalja a balneo-, a klimatoterápiát és a diétás kezeléseket is.

A balneoterápia a gyógyvizekkel történő kezelés. Ebbe beletartozik a fürdőzésen kívül a vízben végzett gyógytorna, az ivókúra, a gyógy-masszázs, a vízsugár-masszázs és iszapkezelés is. A balneoterápia a víz felhajtó ereje és hőfoka mellett a benne oldott ásványi anyagok kedvező hatásán alapul.

A vízi torna: 30 perces, intenzív, speciális vízi eszközökkel is végzett mozgásgyakorlatok összessége, melynek során a víz felhajtó erejének segítségével a mozgás könnyebb. A gyógyvíz hatására a merev ízületek könnyebben kilazulnak, miközben az izomzat megerősödik. Tangentor/hidromasszázs: A kezelést. orvosi kádban, Tangentor készülékkel  1-1 atm nyomású, változtatható sugár formájú vízsugárral végzik

Orvosi gyógymasszázs: során a görcsös izomzat fellazítása, ezzel a fájdalom csökkentése, valamint a keringés javítása a cél.

:A szakorvosok gyakran javasolnak teljes körű fizioterápiás kezelést a mozgásszervi megbetegedések kezelésére, gyógyítására. Ilyenkor a terápiákat személyre szabottan kombinálva alakítják ki.  Az egyes kezelések egymást erősítve érik el a megfelelő hatást a gyógyuláshoz. Pld: gyógytorna és gyógymasszázs kombinálva ultrahangkezeléssel.

Mi a kúránk során a gyógyintézetben  a legszélesebb körű kezeléseket vehettük igénybe: többféle elektromos kezelést,  ultrahangot, Tangentort, masszázst, gyógytornát.

Az elektromos kezeléseket a betegek számára a betegségüknek megfelelően a vizsgálatok alapján az osztályos orvos írja elő. A kezelések időpontjait számítógépes rendszerrel központilag szervezik. Ennek értelmében minden beteg megkapja az egész kezelési időszakra, napra, órára lebontva a beosztását, mikor milyen kezelésekre melyik kezelőhöz kell mennie.

A kezelések reggel 7-órától délután 2-ig tartanak Ez idő alatt egy- egy beteg 6-8 különböző kezelést kap a meghatározott testrészeire.  Többször előfordul, hogy egy-egy kezelőnél a betegek összezsúfolódnak, a dolgozókat nagyon igénybe veszi az egymást szünet nélkül követő betegáradat. Úgy láttuk, hogy nincs beiktatva szünet a pihenésre, vagy szükségletek kielégítésére a kezelő személyzetnek. Annak érdekében, hogy minden beteg megkapja a megfelelő kezelést többször is tapasztaltuk, hogy a terapeuták kisegítették egymást, átvettek beteget, ha torlódás keletkezett.

A terapeuta szakemberek között is vannak olyan munkatársak, akik több éve-évtizede végzik ezt a munkát. Lelkiismeretességük, szakmaszeretetük kitűnik abból, ahogyan megpróbálják a beteg fájdalmait nemcsak kezelni, hanem meg is érteni. Az empátia nagyon sokat számít a gyógyulás folyamatában.

A gyógytorna.

A gyógytorna egy igen sokrétű, összetett elméleti tudást és gyakorlati tapasztalatot igénylő tevékenység Az aktív fájdalomcsillapítás mellett a fájdalom, és egyéb tünetek csökkentésében, a kiváltó okok megszüntetésében, és az eredmények hosszútávú fenntartásában rendkívül fontos szerepe van .

 A gyógytorna speciális gyakorlatokkal célzottan egy terület izmainak erősítésére, nyújtására összpontosít. A mozgásszervi fájdalmak megszüntetésében, a kezelések eredményeinek tartós fenntartásában nélkülözhetetlen.

A gyógytornász felkeresése előtt azonban mindenképp szükséges a megfelelő orvosi diagnózis, mivel a mozgásos szakember erre alapozva tudja elkészíteni a terápiás tervet.

Ha nincs sérülés vagy betegség, akkor is sokaknak javasolt, hogy gyógy-tornázzanak, hiszen az ülőmunka, a rossz tartás okozta elváltozásokat  is helyre kell hozni.

Ebben az intézetben, ahol a gyógykezelésünk folyt, minden beteggel külön gyógytornász foglalkozott.

 Én a velem foglalkozó fiatal gyógytornászt, nevezzük Augusztának, kértem meg, hogy beszéljen hivatásáról, munkájáról.

Hogyan készült a gyógytornászi hivatásra?

A tanulmányaimat az érettségi után a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Zalaegerszegi Képzési Központjában   Gyógytornász szakon végeztem. Ezt a főiskolát 1990-ben alapították. Számos előadóteremmel, demonstrációs szaktanteremmel rendelkezik, melynek célja a hallgatók valósághű környezetben történő oktatása.

 Az eredményes felkészülésre mozgásszervi vizsgáló laborok, tornatermek, informatikai termek és szakkönyvtár is segíti a kiváló oktatók munkáját.

A hároméves képzés után itt kaptam meg a gyógytornász-fizioterapeuta diplomát. Olyan intézetben kívántam dolgozni, ahol az elméleti ismereteket minél szélesebb körben tudom tapasztalatokkal megtámasztani Ezért jelentkeztem álláskérelmemmel ebbe a gyógyintézetbe és szerencsére meg is kaptam az állást.

A tapasztalatszerzéshez itt a munkámhoz széles körű eszközállomány áll rendelkezésre a különböző mozgási nehézségek, korlátozások feloldásához. Van lehetőség, hogy egyszerre több beteg is végezhesse a mozgásgyakorlatokat.

Mikor szükséges a gyógytorna?

Nem csak a sérülések kezelésekor, hanem sok más betegség esetén is fontos a gyógytornász által vezetett terápia. A fájdalommal járó, krónikus mozgásszervi problémák, trombózis utáni terápia, mozgásszervi elváltozások, neurológiai panaszok gyógyíthatók gyógytornával.

Hogyan és mikor használják a különböző gyógyeszközöket?  

A gyógytornáztatás során nagyon határozottan kell a terapeutának a beteget vezetni. A beteg visszajelzéséből kell figyelni és megállapítani, hogy a végzett gyakorlatnak milyen hatása van. Látni és érezni kell, hogy mikor lehet erősebb, vagy mikor lehet könnyebb gyakorlatokat mozgásokat beiktatni a folyamatba.

A gyógytornász-terapeuta nemcsak a testtel foglalkozik, hanem a betegek emocionális folyamataival is. A betegek szívesen beszélnek a fájdalmakról, nehézségekről, egyéni sorsukról is.  Ezt mind figyelemmel kell kísérni, meghallgatni és akkor könnyebben halad a gyógyulás. Jó hatással van a betegre, ha sikerül a testi gyakorlatok mellett a lelki megértés is. De nem szabad megtéveszteni a beteget, nem pszichológusok, pszichiáterek vagyunk. Nem avatkozhatunk a beteg magánügyeibe, magánéleti tanácsokat nem adhatunk. Tapasztalataim szerint a legtöbb betegnek sok esetben csak arra van szüksége, hogy meghallgassák.

Külön figyelmet igényelnek a beteg visszajelzései, mennyire fogadja el a gyógytornász irányítását. Vannak betegek, akik nem működnek együtt, sőt elutasítják a javaslatokat, nem akarnak igazán tornázni, kényszernek érzik.

Hogy lehet rávenni a beteget, hogy otthon is folytassa a tornát?

Minden ember más személyiség. Én megpróbálom már a benn a kórházban a kúra alatt a beteget arra késztetni, hogy önállóan csinálja a gyakorlatokat.. Mindennap adok délutánra feladatokat és másnap megbeszélem a beteggel, hogy sikerült neki, mit érez, haladást tapasztal-e. A rendszeres gyakorlás így fokozatosan automatikussá válik.

Én úgy gondolom, hogy a gyógytornász sokat átvesz a beteg érzéseiből, hogyan képes arra, hogy a sok szomorúságot, problémát feldolgozza, hogy ezek a magánéletét ne felhőzzék be? Mivel, hogyan  szerezi vissza az erejét?

Ez nagyon bonyolult dolog. Sok beteg van, akivel könnyebb kapcsolatot tartani, de mindenkinek a legjobbat kell nyújtani, amit a gyógytornász adhat, kivétel nélkül. Nevezhetjük egyenlő elbánásnak

A pihenést, a feltöltődést a családi környezet jelenti számomra. Nagyon szeretek olvasni, ez pihentet is, de egyúttal a munkámhoz is gondolatébresztő segítség. Nagyon szeretek túrázni, a természet csodálatos dolog, Tökéletes élmény, kikapcsolódás,

Köszönöm szépen, nagyon fontos, hasznos munkába pillantottunk bele. Sikeres tevékenységet kívánok jó eredményt és örömet a munkában, magánéletben.      

   Hogy a fizioterápiának milyen nagy hatása van a gyógyításban, az egyik személyes példával hadd jellemezzem. Naponta a reggeliről jövet a lépcsőn lefelé összetalálkoztam az egyik betegtárssal, akit a gyógytornásza kisért és látott el instrukciókkal. Az első napokban igen sajnáltam, két mankóval le/fel kellett küzdenie magát a lépcsőkön. Combnyaktörés utáni rehabilitáción vett részt. A harmadik héten azt láttam, hogy a mankót két botra cserélte fel, a negyedik héten már csak egy botra volt szüksége a lépcsőjáráshoz. Nagyon örültem, hogy láthatom az erőfeszítéseknek, a beteg-gyógytornász közös munkájának eredményét.

Utóhang.

Természetesen messze nem teljességgel tudjuk bemutatni azt a nagyon sokrétű, nagy fizikai, szellemi erőt, tudást, anyagi eszközöket igénybe vevő folyamatot, amely az emberek gyógyításának érdekében a fentiekben szereplő gyógyintézetben folyik. Reméljük azonban, hogy olvasóinkkal sikerül érzékeltetni a gyógyító munka és intézményeinek rendkívüli összetettségét és társadalmi fontosságát.

Hálásak vagyunk mindenkinek, szakembereknek, önkénteseknek az egészségünk érdekében végzett tevékenységükért. Különösen köszönjük azoknak az orvosoknak, nővéreknek, terapeutáknak, akik az egy hónap alatt ebben a budai intézményben a mi gyógyításunkért fáradoztak.

Erőt, egészséget, további jó munkát kívánunk.                                          Ibolyák 

 • Óváry Krisztina szerint:

  Remek írás, kicsit beleshet az ember egy gyógyító intézmény kulisszái mögé.

  • admin szerint:

   Örülok, hogy egyetértesz velünk, azért írtuk, hogy az ember a saját baján egy kicsit túl is nézzen. Köszönöm.

 • Andrea Zsuzsánna B. szerint:

  Kedves Ibolyák! Úgy érzem, valóban sikerült (sikerülni fog) az olvasóval tényleg jól bemutatni, érzékeltetni a gyógyulást-gyógyítást , a gyógyulni vágyók érdekében megtett hozzáértő, emberséges munkákat. Köszönet ezért a tartalmas bemutatóért, amivel mi is egy kis betekintést tehettünk.
  Köszönettel: Zsuzsa

  • admin szerint:

   KÖSZÖNÖM SZÉPEN KEDVES SORAIDAT, REMÉLJÜK, HOGY SOKAN EL FOGJÁK OLVASNI ÉS TOVÁBBADJÁK AZ ISMERŐSÖKNEK IS. Kérlek te is add tovább. Ölellek

 • Bobok Bea szerint:

  Nagyon köszönöm az alapos, végiggondolt és igényes munkát erről az Intézetről és munkatársairól.
  Magam is csak kiegészíteni tudom az elmúlt évek tapasztalataival. Az Onkológiai Intézetben kapott
  orvosi segítséget, hozzáállást és türelmet minden szinten megkaptam 5 hosszú éven keresztül, A laborokban,
  a különböző kezeléseken mindezeken felül a nagyon személyes, aktív és őszinte segítséget is, a bátorító
  kézsimításokat, elismerő tekinteteket, úgy, hogy érzékeltem, reggeltől estig dolgoznak és mégis van
  egy mosoly az este 6 után érkezőnek is.
  A Jóisten Áldja Őket és nagyon nagyon köszönjük.
  Most az „Ibolyákhoz” hasonlóan én is egy kis „felújításra” szorulok abban az intézményben és köszönöm, hogy a beszámolók ahhoz is segítettek, hogy érezzem, jó helyen leszek.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük