Kerekasztal konferencia. Beszámoló.

Publika Magyar Könyvtári Kör Kerekasztal Konferencia 2019.szeptember 14.
Országos Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár Mezőgazdasági Könyvtár
Kerekasztal konferenciánk a szakemberek nagy érdeklődése mellett sikeresen lezajlott. A témát, aminek a megbeszélésére gyűltünk össze „A könyvtáros-informatikus szakemberek a szakmai és civil közéletben „ címmel határoztuk meg.
Egyesületünk fontosnak tartja, hogy tevékenységünk együttesen szolgálja szakmánk, a könyvtári informatikai szakterület kiteljesedését, fejlesztését, a társadalmi feladatok támogatását és a szakemberek egyéni ambicióit, szakmai teljesítményük elismerését.
A téma megvilágítását az előadások és felkért hozzászólók segítették. A jelenleg hazai és európai szinten is futó kezdeményezések, amelyek a társadalmi aktivitást ösztönzik, segítik igen érdekes, változatos és újszerű módszereket dolgoztak ki és az intézmények, civil szerveződések már széles körben alkalmazzák és terjesztik is.
Első előadónk, Giczi András projekt menedzserként működött közre abban a nagyszabású, hároméves programban, amely most szeptemberben fejeződött be.
A projektet a Szabadtéri Néprajzi Múzeum – MOKK
NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft.
Országos Széchényi Könyvtár közösen tervezték
és valósították meg országos kiterjedtségben.
Giczi András a „Központi és intézményi lehetőségek és támogatások a közösségi aktivitás elősegítésére és kiterjesztésére könyvtári szakterületen” című előadásában ismertette a projekt legfőbb ismérveit, a célkitűzéseket és eredményeket. Az előadás olvasható honlapunkon

Hírek

Dr Bartos Éva: A szakmai szervezetek feladata és jelentősége a közéleti tevékenység támogatásában. A szakemberek egyéni felelőssége és szakmai elkötelezettsége címmel tartott előadásában a Publika Magyar Könyvtári Kör két évtizedes tevékenységének bemutatásával világította meg azt a társadalmilag nélkülözhetetlen tevékenységet, amelyet a civil szervezetek és tagjaik végeznek, a társadalom különböző csoportjainak tájékoztatásában, művelődésének kiterjesztésében. Előadása a honlapunkon olvasható.

Az előadásokat a felkért hozzászólók Dr. Téglási Ágnes. PublikaMKK Budapest, Vass Johanna. Magyar Művészeti Akadémia Könyvtár Budapest, Illés Julianna. Verseghy Ferenc Könyvtár Szolnok, Liskáné Fóthy Zsuzsanna, Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ, Franyó Borbála ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár Budapest, Tóth Zsófia SZIE Egyetemi Könyvtár Győr.
követték , véleményük, tapasztalataik elmondásával.
A z elhangzottak nyomán élénk beszélgetés alakult ki. Többen a problémákról beszéltek, nevezetesen, hogy az egyesületi tevékenységet a fiatalabb korosztályokból egyre kevesebben támogatják, nehezen vesznek részt a munkában. Ehhez az is hozzájárul, hogy ha hivatali időben kell a programokat szervezni, intézni nehéz munkahelyi támogatásra számítani.
A programok, működési költségek anyagi fedezetéhez a tagsági díjak messze nem elegendőek, amennyiben az egyesületek pályázat útján kapnak pénzt az csak a legszükségesebbekre elegendő.
Megelégedettségre ad okot viszont, hogy a könyvtárhasználók részéről nagy elismerés övezi, ha az egyesületek programokat rendeznek. Különösen tapasztalhatók a hátrányos helyzetű olvasók részéről a szeretetteljes megnyilvánulások.
A rendezvényen sor került egy különleges köszöntésre is. Kovács Dezső kollégának, aki a Magyar Könyvtárosok Egyesületének 25 éven át volt a főtitkára 80.születésnapja alkalmából, kívántunk minden jót, sok szeretettel.
A részt vevők egyetértettek abban, hogy a téma fontosságára való tekintettel további erőfeszítéseket tesznek a közösségi munka kiterjesztésére, fiatal könyvtáros-informatikus szakemberek bevonására.
Billédi Ferencné