Konferencia ajánlások

KONFERENCIA JAVASLATOK

 

Mind a Publika MKK saját programjain szerzett tapasztalatok, mind a konferencia résztvevőinek megnyilvánulásai alapján megmutatkozott, hogy a számtalan kormányzati intézkedés és a helyi erőfeszítések eredményei már tapasztalhatók a könyvtárak szolgáltatásaiban, elsősorban a nagyobb településeken. Ugyanakkor az is megnyilvánult, hogy ösztönözni kell erőteljesebb együttműködésre a különböző segítő szervezeteket, társadalmi egyesüléseket és a könyvtárakat. Arra is szükség van, hogy a technikai, technológiai eszközfejlesztés mellett gondoskodás történjék a szakemberek tudásának kiterjesztéséről, mind elméleti, mind gyakorlati szinten.

 

 Mindezek figyelembe vételével megerősítjük a korábbi javaslatokat és az alábbiakkal egészítjük ki:

  1. Támogatni és részt kell venni a nemzetközi, illetve országos szervezésű átfogó programokban, mint a Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás, a vakok, látássérültek és nyomtatott szöveget használni képtelen személyek megjelent művekhez való hozzáférésének megkönnyítése érdekében.
  2. Könyvtárak, segítő szervezetek és egyes kiadók együttműködésével meg kell jelentetni kurrens műveket több formátumban (Braile, öregbetűs, hangos könyv, digitális változat stb.) a Marrakesh szerződés értelmében. E művek széles körű hozzáféréséről gondoskodni kell a könyvtárakban, illetve a könyvtárosok segítségével.
  3. Ki kell terjeszteni az együttműködést és új kapcsolatokat létesíteni a könyvtárak és az érdekvédelmi szervezetek között, mind az országos irányító szervek, mind a helyi intézmények között.
  4. Ki kell alakítani egy-egy hátrányos helyzetű csoporttal foglalkozó könyvtári együttműködési kört, amely tömöríti a hátrányos helyzetű olvasókkal foglalkozó könyvtárakat és adott csoport irányítására kijelöli a vezető intézményt. Ezekben a vezető intézményekben teljes technikai felszereltséggel és képzett szakembergárdával látják el a bemutató, oktató, tanácsadó feladatokat.
  5. Szükséges kidolgozni azokat a hatékony módszereket, amelyekkel tudatosítani lehet a társadalom minden rétegében, hogy a bizonyos tekintetben segítségre szoruló társaink az élet számos területén komoly teljesítményekre képesek, fontos és hasznos feladatokat látnak el és viszonozzák a különleges bánásmódot.
  6. Ki kell tűzni a célt a teljes akadálymentesítés megvalósítására.
  7. Ki kell alakítani a szükséges szolgáltatásokat a nemzetiségi, etnikai, kulturális hátrányokkal élők körének bevonására i