Kedves Publika Tagok, Barátaink, Látogatóink!

 

Elérkeztünk a kétezer tizennyolcas év végére, ideje a számadásnak. Mit tettünk az elmúlt esztendőben, megtettük-e mindazt, amit terveztünk, amit meg kellett volna tennünk. Nem tudom vajon egy kis részrehajlás nélkül be tudok-e számolni egyesületünk eseményeiről, ha úgy vélik, hogy elfogult vagyok, bocsássák meg nekem.  Mentségem, hogy nem magamat akarom fényezni – manapság így nevezik a dicsekvést, hanem tagjainknak, segítőinknek munkáját dicsérem, mit tagadjam, az én munkám is benne van az összesítésben.

Csak fővonalakban:   A Publika Kul-túra programjaink keretében nagyszerű tanulmányutat tettünk, Négy ország egy nemzet címmel Horvátország, Szerbia, Dél-Erdély emlékhelyeinek meglátogatására. A részt vevők beszámolói a Publika Kul-Túra rovatunkban olvashatóak. Több intézmény meglátogatását, kulturális eseményeken való részvételt is megszerveztük. Ezeket is ismertettük a honlapunkon.

November végén kétnapos konferenciát szerveztünk a Verseghy Ferenc Könyvtárral közösen Szolnokon Könyvtárak a hátrányos helyzetű emberek szolgálatában címmel.

A Plenáris ülésen hazai és külföldi előadók áttekintették az utóbbi évek hazai könyvtár gyakorlatát a nemzetközi és hazai könyvtári információs szervezetek irányelveit, a speciális könyvtári szolgáltatások kialakításához, és működtetéséhez szükséges technikai, technológiai és management eszközöket. A kormányzati támogatásokról Szekeres Pál kormánybiztos számolt be a szépszámú hallgatóságnak.

A konferencián az ország minden részéről jelen voltak a könyvtárak képviselői, a szekcióüléseken  sok hozzászóló vitatta meg a felvetett problémákat.  A második napon tartott intézményi látogatásokat is nagy érdeklődés kísérte.

Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy nagyszerű konferenciát, fontos témában sikerült megrendeznünk.  

Ezen a helyen is megköszönöm valamennyi közreműködő kollégának a munkáját, a résztvevőknek a kitüntető érdeklődést.  A konferencia tanulságait összegezve megfelelő formában az illetékes szakmai irányító intézményekhez eljuttatjuk.

Az előadásokat meghallgathatják és megtekinthetik írásban a www.publikamkk.hu oldalon az Események rovatban a fotókat a Galériában. 

Egyesületünk szervezeti munkáját is sikeresen elvégeztük, megtartottuk az elnökségi üléseket, baráti hangulatban megrendeztük az éves közgyűlést, folyamatos tájékoztatást adtunk tagjainknak. Új honlapot terveztettünk és indítottunk útjára. Reméljük tetszésükre és megelégedésükre tettük.

A továbbiakban is szeretnénk munkánkat a legjobb akaratunk és tudásunk szerint folytatni az elkövetkező   kétezertizenkilences esztendőben is.

Kívánok  a magam és a Publika Magyar könyvtári Kör nevében szeretetben, boldogságban, sikerekben gazdag ÚJÉVET!

Billédiné dr. Holló Ibolya

elnök