Közgyűlési Jegyzőkönyv

 

 

 

Jegyzőkönyv

PUBLIKA  MAGYAR  KÖNYVTÁRI  KÖR

 

  1. május 06. napján 10. órakor megtartott közgyűléséről

Helyszín: Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum, 1036 Budapest, Korona tér 1.

 

Megnyitó: Dr. Bartos Éva alelnök megnyitja a közgyűlést, köszönti a Publika megjelent tagjait. Megállapítja, hogy a közgyűlésen a jelen jegyzőkönyv mellékletét képező jelenléti ív szerint. 46 tagból 24 tag jelent meg (52%), így a közgyűlés határozatképes.

Dr. Bartos Éva javaslatot tesz a Mandátumvizsgáló bizottság elnökére: Benczekovits Beatrix személyében. A közgyűlés Benczekovits Beatrixot egyhangúan megválasztotta. 

Dr. Bartos Éva alelnök felkérte Biczák Pétert a közgyűlés levezető elnökének.

A közgyűlés Biczák Pétert egyhangúan megválasztotta levezető elnöknek.

Biczák Péter levezető elnök javaslatot tett a jegyzőkönyv vezetőjének személyére: Dr. Kovács Csilla.

A közgyűlés Dr. Kovács Csillát egyhangúlag megválasztotta jegyzőkönyv vezetőnek.

Biczák Péter levezető elnök javaslatot tett a jegyzőkönyv hitelesítőire Gócza Gyuláné Turcsányi Julianna és Óváry Istvánné  személyére.

A közgyűlés Gócza Gyulánét és Óváry Istvánnét egyhangúlag megválasztotta jegyzőkönyv hitelesítőinek.

Biczák Péter levezető elnök a közgyűlés kiküldött meghívójában szereplő napirendi pontokat feltette szavazásra.

A közgyűlés a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokat egyhangúlag megszavazta.

Biczák Péter levezető elnök felkérte Billédi Ferencné elnököt beszámolója megtartására.

Billédi Ferencné elnök bevezetőjében javaslatokat fogalmazott meg. Az egyesület alapszabályának értelmében a közgyűlés háromévenként választ vezetőséget. A  jelen közgyűlésnek is feladata volna a választás. Tekintettel azonban arra, hogy az elnöki utódlás jelenleg még nem oldható meg, Billédi Ferencné azt javasolja, hogy egy évvel hosszabbítsa meg a közgyűlés a jelenlegi tisztségviselők mandátumát. Ez idő alatt egyrészt fiatalítással, vagy hasonló tevékenységet folytató civil egyesülettel közös szervezet kialakításával oldható meg az új vezetés.

Egyesületünk szép múlttal és jelentős szakmai tevékenységgel rendelkezik. Sok önkéntes munka  által lett az egyesület ilyen eredményes. Egyesületünk taglétszáma kicsi, de mégis jelentős a tevékenységünk, amely jól követhető a nemrég megújult honlapunkon is, A következő időszakban azonban fiatalokat kellene bevonni, mert tagságunk kissé elöregedett. Sok fiatal dolgozott eddig alkalmanként különböző feladatokban, de egy egyesületben rendszeresen kell dolgozni. Ha sikerül bevonni fiatal szakembereket, segítségükkel talán meg tudjuk találni azokat a forrásokat, amelyek lehetővé teszik az egyesületi munka folytatását. Billédi Ferencné elnök szeretné átadni elnöki munkáját, az új vezetőségbe kell a fiatal!

Másik út lenne a fúzió egy olyan egyesülettel, amely hasonló tevékenységi kören dolgozik, tehát olyan kulturális és civil egyesület, mint a Publika. A megszüntetés semmiképpen nem volna jó. Javaslatokat és ötleteket kért a közgyűlésen jelen lévőktől.

Bobokné Belányi Beáta dr. hozzászólása:

Javasolta, hogy mindenki nézzen körül saját környezetében, hogy kikkel lehetne dolgozni. Konkrét ajánlatot tett tagok bevonására. Felvetette, hogy a Múzeumok Baráti köre, ahol ő járatos esetleg alkalmas lenne a fúzióhoz.

Dr. Téglási Ágnes hozzászólása:

Javasolta, hogy októberben rendezzünk egy kerekasztal beszélgetést olyan fiatal könyvtárosokkal, akik már mozognak a szakmában, szakmai és civil szervezetek képviselőivel. Meghívnának szakembereket is előadásokra és hozzászólásokra.

Cserey Lászlóné hozzászólása:

Úgy gondolja, hogy a legfiatalabbakat, a teljesen kezdő szakembereket is próbáljuk felkérni.

Dr Bartos Éva alelnök hozzászólása:

Megerősítette, hogy a bevonással való megerősítés volna a jobb, hogy új feladatokkal megújulhasson egyesületünk. A fúzió nagy kompromisszum.

Bobokné Belányi Beáta dr. hozzászólása:

A kerekasztal beszélgetés nagyon jó ötlet. Ez lehet egy nyitás arra, hogy milyen irányokat vegyünk fel. A meghívottak lássák a mi szellemi potenciáinkat és lássák, hogy mi elfogadjuk és várjuk a javaslataikat.

Ezután Biczák Péter felteszi szavazásra Billédi Ferencné elnök javaslatát, hogy a jelenlegi vezetőség mandátumát még egy évre meghosszabbítsuk.

A közgyűlés a javaslatot egyhangú szavazással elfogadta, a tisztségviselők mandátumát egy évvel meghosszabbította.

A tagdíj fizetésének emelésére Billédi Ferencné javasolta:

  1. legyen felemelve a tagdíj évi 5000 Ft-ra
  2. maradjon a jelenlegi 1000 Ft és önkéntes alapon fizessen a tag többet

A hozzászólásokban az a javaslat hangzott el, hogy a tagdíjat emeljék fel 3000 Ft-ra és ajánlják a tagságnak az önkéntes túlfizetést, tekintettel az egyesület szűkös anyagi helyzetére.

A közgyűlés egyhangú szavazással a 3000 Ft + önkéntes megajánlás variációt fogadta el.

A 2020. évi tervben szereplő Fiatal szárnyak kerekasztal megbeszélést Dr. Bartos Éva,  Bobokné dr. Belányi Beáta és Dr. Téglási Ágnes fogja előkészíteni Billédi Ferencné elnök felkérésére és vezetésével.

A meghívandókra kérik a tagság javaslatait. Célszerű felvenni a kapcsolatot a képző, továbbképző intézményekkel, hálózati központokkal, társegyesületekkel.

A helyszínre és időpontra Benczekovits Bea fog javaslatot tenni.

Ezután következett a Beszámoló a 2018. év szakmai tevékenységéről és pénzügyi eredményeiről, amelyet Billédi Ferencné elnök tett meg. (1sz. melléklet)

A szakmai beszámolókat a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

Ezután következett a Felügyelő Bizottság jelentése, amelyet Biczák Péter ismertetett. (2. melléklet)          

A Felügyelő Bizottság jelentését a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

Következett a 2019-es munkaterv ismertetése. ( 3sz. melléklet)

Biczák Péter levezető elnök megköszöni a tagoknak a részvételt és bezárja a közgyűlés hivatalos részét.

 

Budapest, 2019. május. 06.

Dr. Kovács Csilla s.k.

jegyzőkönyvvezető

 

Gócza Julianna                                                                                                                           Óváry Istvánné

Jegyzőkönyv hitelesítő                                                                                        Jegyzőkönyv hitelesítő