Publika Fórum 2017.november 23

A Publika Magyar Könyvtári Kör a könyvtáros-információs szakma intézményeinek és szakembereinek támogatásával 2017. november 23-án megrendezte A könyvtári szolgáltatások  mindenkinek című,  háromrészes programjának első fórumát  Siketek és nagyothallók a könyvtárban címmel.  

A Fórum célja volt, hogy

Ø  Áttekintse a Publika MKK által kezdeményezett és irányított PULMAN EU projekt keretében a Fogyatékkal élő emberek a közkönyvtárakban - Következmények és lehetőségek az Információs Technológia Társadalmában címmel 2003-ban Szolnokon megrendezett konferencia ajánlásainak megvalósulását. 

 

Ø  Véleményezze és értékelje a felkért előadók és a részt vevő szakemberek tapasztalatait a magyar könyvtárakban a hátrányos helyzetben lévő olvasóknak, könyvtárhasználóknak nyújtott könyvtári-információs szolgáltatások jelenlegi helyzetéről és lehetőségeiről.

Ø  Javaslatokat fogalmazzon meg a szolgáltatások fejlesztésére és kiterjesztésére, a további tennivalókra.

 

A Fórumon elhangzottak alapján megállapítható, hogy a 2003 óta eltelt időszakban a témával kapcsolatban jelentős állami jogszabályi megerősítések történtek, melyek a jogbiztonságot fokozták. Egyidejűleg a 2003-2010 közötti időszakban hozott könyvtári intézkedések elősegítették az esélyegyenlőség feltételrendszerének kialakítását. A szolgáltatások fejlesztésére és kiterjesztésére, a további tennivalók számbavételére vonatkozóan az alábbi javaslatokat fogalmaztuk meg:

 

·        A 2009. évi  Ajánlások a fogyatékossággal élő könyvtárhasználók könyvtári ellátásának javítására című dokumentum megjelenése óta lényeges változások történtek az esélyegyenlőségi politika, a fogyatékossággal élők érdekérvényesítési  törekvései, az IKT fejlődése, valamint a kulturális alapellátás követelményeinek megfogalmazása terén, ami indokolttá tenné új és kibővített ajánlás megfogalmazását és közreadását.

 

·        Készüljön tervezet és megvalósítási program a könyvtárak fizikai akadálymentesítésének,valamint rendszerszerűen felépített speciális dokumentum- és  info-kommunikációs eszközellátásának felgyorsítására.

 

·        Készüljön a hátrányos helyzetben lévő társadalmi csoportok (fogyatékossággal élő emberek, betegek stb.) könyvtári, információs szükségleteiről és igényeiről átfogó, országos felmérés és elemzés a fejlesztési programok előkészítésére és megtervezésére. Ilyen széleskörű igényfelmérés legutóbb 2010-ben készült.

 

·        Készüljön nemzetközi áttekintés a fogyatékossággal élők könyvtári ellátásának új megoldásairól, technikai, technológiai, informatikai és egyéb újdonságairól.

 

Kapjon megbízást a Könyvtári Intézet, hogy a könyvtáros-információs  szakmai szervezetekkel, valamint a fogyatékos-ügy kiemelkedően fontos szakmai és érdekképviseleti szervezeteivel együttműködve készítsen képzési terveket  -  fogyatékos-ügyi, könyvtárszakmai, szociológiai, pszichológiai ismeretek beépítésével - a könyvtárosok speciális felkészülésének sokoldalú elősegítésére.