Beszámoló a 2017 évi tevékenységről

Beszámoló

a 2017 évi tevékenységről

 

A Publika Magyar Könyvtári Kör 2017-ben is az Alapszabályban meghatározott céloknak eleget téve tevékenykedett. Tervezett programjait a tagság tevékeny közreműködésével valósította meg.

 

 1. A civil szervezetekre vonatkozó törvényi kötelezettségek szerint

 

 1. Elkészítettük a 2016 évi közhasznúsági beszámolót, a mérleget, az eredmény-kimutatást, a működésről szóló jelentést és a megvalósított programokat. Közzétettük a Publika honlapon, www.publikamkk.hu és a közgyűlés elé terjesztettük.
 2. A 2016. évi beszámoló közgyűlést a meghirdetett napon 2017. április 26-án, szerdán, 10,00 órai kezdettel a SZIE Entz Ferenc Könyvtár és Levéltárban sikeresen megtartottuk.  A Publika tagok elegendő létszámban megjelentek, így a közgyűlés érvényes és eredményes volt.  A közgyűlés a beszámolót elfogadta.
 3. A 2017. évi gazdálkodási tervet és a tevékenységi tervezetet is elkészítettük, a közgyűléssel megtárgyaltuk.  A közgyűlés a tervet elfogadta.
 4. A Felügyelő bizottság a 2016. évről szóló beszámolóját a közgyűlés elé tárta, a közgyűlés jóváhagyólag elfogadta.
 5. Az események hivatalos rögzítése az előírások szerint a jegyzőkönyvben megtörtént, megtekinthető a www.publikamkk.hu Híreink rovatban.
 6. A beszámolót és jelentést az Országos Bírósági Hivatalhoz benyújtottuk.
 7. Vezetőségi ülést kétszer tartottunk, a Felügyelő Bizottság egyszer tartott ellenőrzést.

Köszönetet mondok a SZIE Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár igazgatójának Megyeriné Viola Andreának és munkatársainak a közgyűlési hely rendelkezésre bocsátásáért, a  könyvtár tevékenységének színvonalas bemutatásáért, a munkatársaknak a közreműködésért. Köszönöm, hogy megszervezték az Arborétum bemutatását, nagy örömmel és évezettel hallgattuk a szakemberek ismertetését és csodáltuk meg a pompás növényzetet.

 1. Szervezet-fejlesztési feladatok

 

 1. A Publika szabályzatok frissítését, kiegészítését a közhasznúsági követelményeknek megfelelően elvégeztük. 
 2. A Debreceni Bírósághoz benyújtott közhasznúsági kérelmünket jóváhagyták, 2017 január 4-én jogerőre emelkedett.
 3. Tevékenységünk szélesebb körben való ismertetése céljából honlapunkat fejlesztettük. Minden hónapban olvasókhoz szóló írást tettünk közzé.

 A Facebookon is létesítettünk Publika oldalt, ahol közöltük az aktuális rendezvényeinket és megosztottunk egyéb ismereteket is.

 1. Együttműködést folytattunk és megállapodást kötöttünk a Magyar Női Únió elnökével Batthyány-Schmidt Margittal, új együttműködést kezdeményeztünk és tárgyalásokat folytattunk a Nők a Tudományban egyesület elnökével Dr. Groó Dórával.
 2. Felvettük a kapcsolatot a heidelbergi Staatsbücherei igazgatóságával és személyes

tapasztalatcserét folytattunk az Információ Nőknek programunkról

 

 1. Készségfejlesztési, ismeretterjesztési feladatok
 1. A Nők információs ellátottságának növelésére kialakított programunk keretében részt vettünk 2017. június 12-én a Mezőgazdasági Minisztériumban rendezett Nők, Információ, Innováció konferencián. Nőinformációs rendszerek, hasznuk és felhasználásuk címmel a Publika nőprogramját mutattuk be.
 2. Írásos hozzászólást nyújtottunk be A boldogabb családokért és ifjúságért konferencia anyagához.
 3. A NEA felhívására februárban pályázatot nyújtottunk be Nagyobb eséllyel. Információk nőknek- megfelelően, eredményesen címmel. A pályázatot értékelték, besorolták, mint értékes pályázatot, de nem nyert.
 4. 2017. november 23-án megrendeztük a Könyvtári Szolgáltatások Mindenkinek Publika Fórum sorozat tagjaként :  Siketek és nagyothallók a könyvtárakban címmel vitanapot rendeztünk. A Fórum az elhangzott vélemények alapján az EMMI könyvtárügyért illetékes vezetőihez fordult, azzal a javaslattal, bocsássanak ki új Ajánlást, mivel a 2009. évi dokumentum megjelenése óta lényeges változások történtek az esélyegyenlőségi politika, a fogyatékossággal élők érdekérvényesítési törekvései, az IKT technológiai fejlődése, valamint a kulturális alapellátás követelményeinek megfogalmazása terén.

 

IV. Kulturális szolgáltatás keretében végzett tevékenység

 1. Érdekes és élmény dús utat tettünk meg május 17-től 21-ig a Publika Kul-Túra sorozatunk keretében, Reformáció és kultúra. Luther nyomában címmel. Tervünk az volt, hogy azt a területet járjuk végig, ahol Luther Márton élt és alkotott és ahol a mai ember számára is világosan és érthetően megjelennek elgondolásai, bölcselete. Harminchatan gyűltünk össze a tanulmányútra, hogy közösen járjuk végig az illusztris helyeket. Nagy élmény volt.
 2. Publika-Kul-Túra kiállítás programjának keretében 2017. március 23-án  kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban megtekintettük az Inyes Mester- Magyar Elek emlékezte kiállítást Saly Noémi vezetésével és  a Besúgók a bárpultnál című liállítást Németh Ádám tárlatvezetővel.

 

Budapest, 2018 május 7                                                                              Billédi Ferencné dr. elnök