Beszámoló a 2015 év tevékenységéről

Beszámoló

a 2015 évi tevékenységről

Tervezet

A Publika Magyar Könyvtári Kör 2015-ben is az Alapszabályban meghatározott céloknak eleget téve tevékenykedett. Tervezett programjait a tagság tevékeny közreműködésével valósította meg.

        I.                        A civil szervezetekre vonatkozó törvényi kötelezettségek szerint1.

  1. Elkészítettük a 2014 évi közhasznúsági beszámolót, a mérleget, az eredmény- kimutatást, a működésről szóló jelentést és a megvalósított programokat.  Közzétettük a Publika honlapon, www.publikamkk.hu és a közgyűlés elé terjesztettük.

                    Az egyesület közgyűlése a meghirdetett időpontban 2015. március 25-én sikeresen lezajlott.                      Helyszín a Józsa Judit Galéria (Bp. V. Városház u. 2)volt.

                      A Publika tagok  elegendő létszámban megjelentek, így a közgyűlés érvényes és                                          eredményes volt.  A közgyűlés a beszámolót elfogadta.

2.      A 2015. évi gazdálkodási tervet és a tevékenységi tervezetet is elkészítettük, a közgyűléssel megtárgyaltuk.  A közgyűlés a tervet elfogadta.

3.      A Felügyelő bizottság a 2014 évről szóló beszámolóját a közgyűlés elé tárta, a közgyűlés jóváhagyólag elfogadta.

4.      Az események hivatalos rögzítése az előírások szerint a jegyzőkönyvben megtörtént, megtekinthető a www.publikamkk.hu Híreink rovatban.

Köszönetet mondok Józsa Judit kerámiaszobrász művésznek, hogy a JJ Galériát rendelkezésünkre bocsátotta és közgyűlésünket rendkívül értékes tárlatvezetésével gazdagította. Köszönöm a Publika vezetőségének és a közreműködő tagoknak a közgyűlés megrendezésében nyújtott segítségüket.

A közgyűlés eseményeiről és Józsa Judit műveiről Benczekovits Beatrix írt képes beszámolót, amelyet honlapunkon adtunk közre.

5.      A beszámolót és jelentést az Országos Bírósági Hivatalhoz benyújtottuk.

      II.                        Szervezet-fejlesztési feladatok

1.      A Publika szabályzatok frissítését, kiegészítését a közhasznúsági követelményeknek megfelelően elvégeztük. 

2.      A vezetőség a Felügyelő bizottság közreműködésével a Civil Törvény paragrafusaiban foglaltak szerint a Publika Alapszabályt átdolgoztatta és a 2016-os közgyűlés elé jóváhagyásra előkészítette, hogy a Debreceni Bírósághoz benyújtandó közhasznúsági kérelemhez alapdokumentumként szolgáljon.

3.      Tevékenységünk szélesebb körben való ismertetése céljából honlapunkat fejlesztettük és egyéb eszközöket is ( közösségi oldalak) erre a célra felhasználtunk.

 

    III.            Készségfejlesztési, ismeretterjesztési feladatok

1.      A Nők Könyvtára program megvalósításához kormányzati támogatást kezdeményeztünk. A program részleteinek kidolgozásához Publika szakértő csoportot alakítottunk ki. A csoport vezetője: Fonyó Istvánné. tagjai: Dr. Bartos Éva, Haraszti Pálné, Dr. Téglási Ágnes.

A szakértő csoport munkatervében kiemelt helyet kapott a tárgyalási szempontok kidolgozása  az OSzK főigazgatói értekezletre.

A szakértő csoport  a magyar nőinformációs rendszer létrehozását indokoltnak tartja  mivel:

·         a nőknek a magyar társadalomban és gazdaságban elfoglalt egyéni és közösségi szerepének erősítéséhez szükséges információs hátteret összehangoltan működő szolgáltatás rendszer képes biztosítani.

·         Az európai országokban nagy nőinformációs gyűjtemények éve/évtizedek óta hatékonyan működnek. A speciális nőinformációs rendszerek az utóbbi években megkétszereződtek, kormányzati támogatással.

2.      Részt vettünk az OSzK  főigazgatói értekezleten, amelynek napirendi pontján a nőinformációs program szerepelt. Az Oszk vezetősége a Publika javaslatával egyetértve megindította a program további munkálatait. Ebben a Publika további közreműködést vállalt.

3.      Pályázatot dolgoztunk ki és benyújtottuk támogatás elnyerésére a Nemzeti Együttműködési Alaphoz. A pályázatban megterveztünk egy oktató programot nyugdíjas könyvtáros szakemberek önkéntes foglalkoztatására.

 Az ÖTÖS- Önként Tanítunk Önként Segítünk című program célja, hogy minél több nőnek, egyénileg, vagy csoportban nyújtson lehetőséget az információszerzéshez, a jogok megismeréséhez, különféle élethelyzetekben való eligazodáshoz az elektronikus eszközök használatával.

IV. Kulturális szolgáltatás keretében végzett tevékenység

1.      Az Élet-Képes Példatár II. Alkotók és alkotások címmel pályázatot dolgoztunk ki és hirdettünk meg, a Magyar Női Unióval együttműködő egyezményünk keretében.

 A program célja: A kiemelkedő alkotásokat, tudományos eredményeket létrehozó nők példamutató életének, munkásságának bemutatása, népszerűsítése elektronikus fórumokon. 

A pályázatra 9 pályamű érkezett 2015. december 15-ig a megadott határidőig.  A pályaműveket a Bíráló bizottság értékelte. Valamennyi pályaművet értékesnek, a benne foglaltakat példamutatónak és széleskörű népszerűsítésre alkalmasnak találta.  A program további eseményeit – alkotók bemutatása- 2016 évben szervezzük meg.

2.      2015. május 6-10. szakmai, kulturális utazást szerveztünk, Máramaros, Szilágyság, Mezőség, Kalotaszeg és Partium vidékeire. 

A programban elsődleges helyet kaptak az irodalmi emlékek, így Kazinczy Ferenc, Kölcsey Ferenc, Ady Endre, Petőfi Sándor, Károli Gáspár, Kaffka Margit írókkal és életükkel kapcsolatos emlékhelyek meglátogatása. Szakmai tapasztalatcserére a városi könyvtárban, Nagykárolyban került sor, ahol megismerkedhettünk a magyar nyelvű könyvtári szolgáltatásokkal, kapcsolatokat építettünk ki a közös információellátás kiterjesztésének érdekében.

A szakmai útról képes beszámolót Benczekovits Beatrix írt, amelyet a honlapunkon tettünk közzé.

3.       2015 szeptember 10-én kirándulást szerveztünk kulturális és természeti örökségeink megtekintésére. Ennek keretében  szerepelt a Majki Műemlékegyüttes megtekintése, látogatás az Oroszlányi Bányászati Múzeumban Csákváron a Vértesi Natúrpark- Geszner házban a Vértes csodálatos világát bemutató kiállítás előadással egybekötött meglátogatása. A szervezéshez nyújtott segítségért köszönetet mondok Fátrai Erzsébet, Márta tagtársunknak.

4.       2015. október 8-11 között különleges kulturális kirándulást szerveztünk a „Bajor Velencétől” a kék Dunát követve a gótikus csodákkal teli Regensburgig, számtalan történelmi emlék és természeti szépség megtekintésére. A szakmai program keretében történelmi kolostori könyvtárakat kerestünk fel. Így meglátogattuk Mettenben a Bencés Apátság könyvtárát. Metten könyvtára szerepel A világ legszebb könyvtárai című Bosser kötetben. A kolostor és könyvtár csak helyi vezetővel látogatható, helyiségeiben semmiféle világítás nincs. Régen sem volt szabad használni gyertyát vagy mécsest. Csak a természetes nappali fényben lehet itt olvasni, hogy ne károsodjanak a helyiség díszítő szobrai, stukkói, amelyek nem márványból vagy kőből vannak kifaragva, hanem csak egy sajátos technikájú gipszalkotások, amelyek „élethűen” utánozzák a márványt. A könyvtárnak nem is a könyvállománya az igazán értéke és különlegessége, hanem építészeti és művészettörténeti öröksége.

A szakmai útról beszámolókat tettünk közzé a honlapunkon, amelyet Kovács Csilla és Dettai Eleonóra írtak.

Köszönöm a vezetőségnek, tagjainknak és minden támogatónknak az eredményes tevékenységünkhöz nyújtott segítséget.

Budapest, 2016. március                                                      Billédiné dr. Holló Ibolya

                                                                                                          elnök