Aktuális rendezvényeink

Publika Magyar Könyvtári Kör               Verseghy Ferenc Könyvtár

                                    

Könyvtárak a hátrányos helyzetű emberek szolgálatában

KONFERENCIA

2018. november 30. – december 1.

 

Helyszín: Verseghy Ferenc Könyvtár, Szolnok, Kossuth tér 2. 5000

Program

 

9,30-10.00

Regisztráció

 

2018. november 30

PLENÁRIS ÜLÉS

 

 

10.00- 10.10

Megnyitó

 

 

10.10- 10.30

Dr. Bartos Éva ny. igazgató, Könyvtári Intézet

Társadalmi követelmények és igények speciális információs könyvtári ellátásra. Áttekintés az utóbbi évek hazai könyvtári gyakorlatáról

10.30- 10.50

Barátné dr. Hajdú Ágnes PhD, tanszékvezető, ELTE

Nemzetközi és hazai könyvtári információs szervezetek irányelvei és útmutatásai

10.50- 11.20

Dr. Kállai Mária, országgyűlési képviselő

Kormányzati támogatások a társadalmi esélyek növeléséhez - fogyatékossággal élő emberek a könyvtárakban

10.20- 11.40

Dr. Téglási Ágnes ny. főigazgató helyettes, MTA Könyvtár

Speciális helyzetben lévő csoportoknak nyújtott könyvtári szolgáltatások - európai gyakorlat

szünet

 

12.00-12.20

Dr. Hangodi Ágnes PhD, osztályvezető, Könyvtári Intézet

Könyvtári - információs szakemberek továbbképzése hátrányos helyzetű olvasók  ellátására

12.20- 12.40

Rob Davies, EU project manager

Technikai, technológiai és management eszközök a speciális könyvtári szolgáltatások kialakításában   és működtetésében.

Európai gyakorlat

12.40- 13.00

Czakóné Gacov Katalin igazgató, Verseghy Ferenc Könyvtár

A Verseghy Ferenc Könyvtár tapasztalatai a fogyatékos felhasználóknak nyújtott szolgáltatások eredményességéről

 

 

ebédszünet

 

 

 

13.30- 15.30

 

SZEKCIÓ ÜLÉSEK

I.

Siket és nagyothalló olvasók a könyvtárakban.

Moderátor: Dr. Kovács Csilla pszichológus, PMKK Szentendre

Felkért hozzászólók: Cserfalvi Annamária tanszéki mérnök, Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar

Franyó Borbála, könyvtáros, fogyatékosügyi koordinátor, ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár

 

II.

Vakok és gyengén látó emberek információs ellátása .

Moderátor: Dr. Nagyné Kováts Lenke ny. osztályvezető MJPK Debrecen

Felkért hozzászólók: Nagy Sándor elnök, MVGYOSZ

Pesti Zoltánné elnök, JNSZMVAKOK

Nagy Zsuzsanna, JNSZMVAKOK, Elemi Rehabilitációs Központ szakmai vezetője

 

III.

Könyvtári szolgáltatások a fizikai és mentális problémákkal küzdő  könyvtárhasználatban korlátozott állampolgároknak.

Moderátor: Bobokné dr. Belányi Beáta ny. egyetemi adjunktus ELTE

Felkért hozzászólók: Németh Margit szakpszichológus, családterapeuta

Kovács Györgyi ny. könyvtárigazgató, FSZEK

 

16.00

A KONFERENCIA BEZÁRÁSA

 

2018. december 1.

TAPASZTALATCSERE

9,00-12.00

Helyszíni találkozók a fogyatékos embereket segítő civil szervezeteknél.

Koordinátor: Illés Julianna, osztályvezető, VFK

A JELENTKEZÉSI LAP ELÉRHETŐ:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeg87Wf7QQjaSE2SJ_tDy7XNcuYdrfEYxEkj3Q3hNQeMifyrw/viewform?c=0&w=1

Kijelentem, hogy a Publika Magyar Könyvtári Kör Egyesület (PMKK) adatkezelési tájékoztatójában és adatkezelési szabályzatában foglaltakat megértettem, (www.publikamkk.hu) és az (EU) 2016/679 általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a regisztrációs űrlapon megadott személyes adataimat a PMKK megismerje és kezelje a konferenciára való jelentkezésem és részvételem biztosítása, a PMKK konferenciával kapcsolatos jogos érdekének védelme és érvényesítése, valamint a PMKK-t e konferencián történő részvételemmel kapcsolatban terhelő jogi kötelezettségek teljesítése céljából. Jelen nyilatkozatom útján kifejezetten hozzájárulok ahhoz is, hogy a konferencia alkalmával a PMKK a képmásomat, illetve egyéb személyes adataimat állóképen, mozgóképen és/vagy hangfelvétel útján rögzítse és azt a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tegye.

 

A rendezvény támogatója:     

                                                      

 Jelentkezési lapok