Könyvtárak a hátrányos helyzetű emberek szolgálatában

A Plenáris ülés programja

 Elnököl: Biczák Péter ny. könyvtárigazgató PMK

 Megnyitó.

            Társadalmi követelmények és igények speciális információs

            könyvtári ellátásra. Áttekintés az utóbbi évek hazai könyvtári    gyakorlatáról.          Dr. Bartos Éva ny.,igazgató, Könyvtári Intézet;

   Nemzetközi és hazai könyvtári információs szervezetek irányelvei és  útmutatásai.          Barátné dr. Hajdú Ágnes PhD, tanszékvezető, ELTE

  Kormányzati támogatások a társadalmi esélyek növeléséhez- fogyatékossággal élő emberek a  könyvtárakban.  

                                                    Szekeres Pál kormánybiztos                  Speciális helyzetben lévő csoportoknak nyújtott könyvtári szolgáltatások-   európai gyakorlat.

               Dr. Téglási Ágnes ny. főigazgató helyettes, MTA Könyvtár.

                                                                                                                                     Könyvtári – információs szakemberek továbbképzése hátrányos helyzetű olvasók  ellátására.

                      Hangodi  Ágnes PhD, osztályvezető, Könyvtári Intézet 

   Technikai, technológiai és menedzsment eszközök a speciális könyvtári szolgáltatások  kialakításában   és működtetésében. Európai gyakorlat.                           Rob Davies, EU project manager

     A Verseghy Ferenc Könyvtár tapasztalatai a fogyatékos felhasználóknak nyújtott  szolgáltatások ere                                                    Czakóné Gacov Katalin igazgató, Verseghy Ferenc Könyvtár;

A szekció ülések programja

I. Siket és nagyothalló olvasók a könyvtárakban.

    Moderátor: Dr. Kovács Csilla pszichológus, PMKK Szentendre.

 Felkért hozzászólók: .  Cserfalvi Annamária  tanszéki mérnök, Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar

                                        Franyó Borbála   könyvtáros, fogyatékosügyi koordinátor ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár 

II.     Vakok és gyengén látó emberek információs ellátása .

                 Moderátor: Dr. Nagyné Kováts Lenke ny. osztályvezető MJPK Debrecen

         Felkért hozzászóló: Nagy Sándor elnök MVGYOSz

                                             Pesti Zoltánné elnök INSzMVAKOK

                                              Guth Timea Elemi Rehabilitációs Közp.

 III. Fizikai és mentális problémák miatt könyvtár használatban korlátozott állampolgároknak nyújtott szolgáltatások.

                         Moderátor: Bobokné dr. Belányi Beáta ny. egyetemi adjunktus ELTE

               Felkért hozzászólók: Németh Margit szakpszichológus, családterapeuta

                               Kovács Györgyi ny. könyvtárigazgató FSzEK