In memoriam dr.Skaliczki Judit

In memoriam Skaliczki Judit.                                                                  „ Az évek szállnak, mint a percek”

Megrendülten, szomorú szívvel olvasom a sorokat „ dr. Skaliczki Judit, az Oktatási és Kulturális Minisztérium nyugalmazott főosztályvezető-helyettese 2024. 02. 03-án, életének 79. évében, sok szenvedéssel járó, súlyos betegségben meghalt”.

Egyre csak arra gondolok, hogy nemrégen még milyen jó munkába kezdtünk – rádöbbenek, több éve már annak, hogy találkoztam Judittal. Most visszagondolok arra az ötven évre, amit együtt éltünk meg, számtalan közös munkával, alkotással, szervezéssel, sikerekkel és próbálkozásokkal és hálás vagyok, hogy Juditot ismerhettem és együtt dolgozhattunk.

A kezdetek a Magyar Könyvtárosok Egyesülete köreibe nyúlnak, 1972-ben kezdtem az egyesületi munkát Judithoz hasonlóan.  Az építkezés, az erősödés ideje volt, Judit a kezdetektől tizenöt évig a MKE Zenei szekcióját elnökként vezette, irányította a munkáját. Mindig teljes szakmai, baráti támogatást kaptam tőle, akkor is, amikor már az egyesületben az én feladataim kiterjedtek a széles hazai és nemzetközi területekre is.

Judit szakmai pályája szépen ívelt fölfelé, tudásának, tehetségének, szorgalmának köszönhetően. Remélhetőleg bőséges megemlékezés fog szólni a könyvtárügyben végzett munkáiról és az eredményeiről. Én arról a nagy jelentőségű tevékenységről szeretnék megemlékezni, amely hazánkat az Európai Unióban  folyó könyvtári modernizációs folyamatba bekapcsolta, a magyar könyvtárakat az európai könyvtári automatizáció részesévé tette. Ebben a rendkívüli folyamatban Juditnak felejthetetlen érdeme, hogy abban a pillanatban, amikor lehetőség nyílt a bekapcsolódásra, a Művelődési Minisztérium Könyvtári osztálya vezetőjeként az anyagi fedezetet ő kutatta fel és keresztülvitte, hogy felhasználható legyen a programban.  Arról a projektről szólok, amely a PLDP nevet viselte (a Public Libraries Development Project rövidítése) és azt célozta meg, hogy az Unióhoz csatlakozni kívánó országokban, nevezetesen Magyarországon és Romániában a Nyugat-európai könyvtárakban alkalmazott fejlett módszereket megismertesse és elterjessze. A közkönyvtárakban a felhasználók számára a hagyományos könyvtári szolgáltatásokon túlmenően információs szolgáltatások bevezetését is elősegítse.

Judit előadása Szentendrén a PLDP értekezleten.

Ez a projekt volt az első kapcsolódás ahhoz a nagyszabású európai közkönyvtári fejlesztési programsorozathoz, amelynek kimagasló állomásai:

PubliCA (Concerted Action for Public Libraries,),

PULMAN – Public Libraries Mobilising Advanced Networks,

CALIMERA program (Cultural Application: Local Institutions Mediating Electronic Resource Access.

Ezeket a projekteket számtalan tanácskozás, előkészítő munkák, oktatási programok segítségével, több száz könyvtárosszakember áldozatos munkájával sikerült megvalósítani. Folyamatosan alakult és fejlődött a hazai könyvtári rendszer és fokozatosan kapcsolódtak a hazai közkönyvtárak, tudományos és szakkönyvtárak az európai  könyvtári információs rendszerekhez.

Skaliczki Judit nemcsak anyagi támogatással, irányító munkával, hanem személyes részvétellel is hozzájárult az eredményekhez, Judit előadásai, részvétele a konferenciákon, tanácskozásokon rendkívül sokat jelentettek ebben a folyamatban.

Sokszor volt alkalmam a konferenciákon, munkaértekezleteken megköszönni Juditnak segítő, előbbre vivő  munkáját, most a búcsúm is a köszönet és az elismerés legyen.

Kedves Judit Nyugodj Békességben.     Billédiné dr. Holló Ibolya

 

 • Bobokné B. Beáta szerint:

  Kedves Társaim,

  a Jóisten Áldja és vigyázza Juditot, adjon neki szép nyugodalmat. Sokat gondolunk rá, sokan és sok emlékkel
  őrizzük a szívünkben.
  Isten veled Drága Társunk!
  Bobokné Bea

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük